SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 197 68% 84
aut Autostrady Króla Bajtka bfs dfs search fu graphs Medium 54 79% 86
dijkstra Dijkstra Dijkstra dij graphs search Hard 36 36% 40
mys Mysz w labiryncie graphs search Tablice rec Easy 25 72% 76
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 386 77% 83