SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 239 66% 82
aut Autostrady Króla Bajtka bfs dfs search fu graphs Medium 101 86% 90
dijkstra Dijkstra Dijkstra dij graphs search Hard 43 44% 48
mys Mysz w labiryncie graphs search Tablice rec Easy 231 46% 71
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 442 78% 83