SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 215 66% 82
aut Autostrady Króla Bajtka bfs dfs search fu graphs Medium 85 84% 89
dijkstra Dijkstra Dijkstra dij graphs search Hard 39 41% 45
mys Mysz w labiryncie graphs search Tablice rec Easy 100 75% 81
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 420 77% 83