SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 268 66% 83
aut Autostrady Króla Bajtka bfs dfs search fu graphs Medium 133 87% 92
dijkstra Dijkstra Dijkstra dij graphs search Hard 48 43% 48
mys Mysz w labiryncie graphs search Tablice rec Easy 280 43% 68
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 497 78% 83