SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sen Sen o podboju [A] pa 2020 a r2 6 100% 100
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 146 78% 85
dag Skierowany graf acykliczny [C] pa 2020 c r5 39 94% 97
sko Skojarzenie pa final 2016 4 50% 86
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 12 50% 75
son Sonda [A] pa r5 a 2019 2 0% 20
sum Sumka pa final 2018 13 92% 95
sum Sumowanie pa final 2017 10 90% 90
dwu System dwudziesiętny pa final 2018 9 66% 66
szn Sznurowadła pa final 2018 6 100% 100
sis Szprotki i szczupaki [B] pa b r4 2019 29 37% 46
tek Tekstówka [A] pa 2020 a r4 7 14% 17
ter Terytoria 2 pa 2019 final 24 95% 97
ter Terytoria [B] pa b 2019 r3 30 90% 95
tre Trenerzy pa final 2017 6 50% 70
kul Trzy kule [B] pa r5 b 2019 10 100% 100
tur Turniej pa final 2016 21 95% 97
wag Waga pa final 2016 3 100% 100
wie Wielokąt pa final 2017 3 66% 100
wie Wielokąty [A] pa r5 a 2018 1 0% 0