SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 550 96% 97
ser Serca oig otwarta 14 e1 266 96% 96
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 196 96% 96
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 151 95% 96
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 422 95% 96
oij OIJ oig 15 otwarta e1 178 94% 95
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 301 91% 93
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 66 84% 92
sor Zadanie Sortowanie biżuterii oig 1 e1 673 91% 91
des Deski oig e1 otwarta 14 439 84% 90
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 557 77% 88
ukr Zadanie Ukryte liczby oig 4 e1 134 78% 88
spi Zadanie Śpiew oig 6 e1 440 83% 87
aut Zadanie Autobus oig 2 e1 20 80% 87
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 332 86% 87
zli Zadanie Zliczacz liter oig 1 e1 818 85% 87
pro Programy oig 15 otwarta e1 164 81% 86
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 205 80% 86
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 110 83% 86
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 18 66% 83