SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 226 64% 82
aut Autostrady Króla Bajtka bfs dfs search fu graphs Medium 89 85% 90
dijkstra Dijkstra Dijkstra dij graphs search Hard 42 45% 49
mys Mysz w labiryncie graphs search Tablice rec Easy 203 44% 68
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 435 78% 83