SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 313 69% 85
aut Autostrady Króla Bajtka bfs dfs search fu graphs Medium 133 87% 92
dijkstra Dijkstra Dijkstra dij graphs search Hard 49 42% 47
mys Mysz w labiryncie graphs search Tablice rec Easy 299 41% 66
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 499 78% 83