SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 268 66% 83
dijkstra Dijkstra Dijkstra dij graphs search Hard 47 44% 49
zab Zadanie Żabka Bajtozja graphs search bfs oig 2 e2 Medium 490 78% 84
mys Mysz w labiryncie graphs search Tablice rec Easy 274 44% 69
aut Autostrady Króla Bajtka bfs dfs search fu graphs Medium 131 87% 91