SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sen Sen o podboju [A] pa 2020 a r2 6 100% 100
sia Siano [A] pa 2015 r1 a 0
sil Siłownia pa 2015 a r5 1 0% 0
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 166 78% 85
dag Skierowany graf acykliczny [C] pa 2020 c r5 78 91% 93
sko Skojarzenie pa final 2016 5 60% 88
skr Skrzyżowania [B] pa b r4 2021 0
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 12 50% 75
son Sonda [A] pa r5 a 2019 2 0% 20
spl Splatanie ciągów [A] pa a r3 2024 2 100% 100
sta Stany pa final 2015 0
sum Sumka pa final 2018 14 92% 95
sum Sumowanie pa final 2017 11 90% 90
sum Sumy [C] pa r3 c 2021 5 80% 80
dwu System dwudziesiętny pa final 2018 10 70% 70
szn Sznurowadła pa final 2018 6 100% 100
sis Szprotki i szczupaki [B] pa b r4 2019 32 43% 51
tek Tekstówka [A] pa 2020 a r4 7 14% 17
ter Terytoria 2 pa 2019 final 27 88% 91
ter Terytoria [B] pa b 2019 r3 34 85% 92