SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
trz Zadanie Trzy elementy 984 86% 94
sto Zadanie Stół (*) 981 61% 80
gru Zadanie Grusze i jabłonie proserwy 2010 Easy 979 63% 78
czek Chocolate Splitting math Easy 952 70% 70
skw Zadanie Suma kwadratów 950 63% 82
a4d Najmniej - ale ktore 948 95% 97
r0a Programmers 948 91% 93
r1b Midnight with ChatGPT 946 82% 88
a4e Ostrorog - skup ryb 939 94% 94
kar Zadanie Kartki 923 84% 84
dro Drogi rowerowe scc trees dfs oi 25 e2 d1 Medium 917 84% 89
a5d Prostokat z x-ow 913 98% 98
a4f Novigrad - u Vivaldiego 902 96% 96
lip Zadanie Liczby parzyste 902 95% 95
prs Zadanie Prostokąt 900 80% 90
liz Task Lollipop oi 18 e1 899 66% 74
a5e Trojkat z x-ow 889 98% 98
a5f Dwa trojkaty 887 97% 97
gil Task Guilds oi 17 e1 884 89% 92
a5i Pusty protokat 883 86% 92