SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kol Kolacje oi 26 e2 d1 118 37% 62
tab Zadanie Tablice oi 16 e3 d1 122 80% 84
ska Zadanie Skalniak oi 14 e2 d1 37 64% 68
m1h Wega 2 105 93% 95
par Parada 0
lic Zadanie Liczba ilocamp 2011 658 84% 90
odw Zadanie Odważniki ilocamp 2011 38 60% 71
met Zadanie Metro oi 13 e2 d1 107 47% 82
sam Zadanie Samochody ilocamp 2011 680 82% 87
hal Zadanie Halloween ilocamp 2011 20 60% 60
m1i Wega 3 109 98% 98
m1a Pixele 1 232 90% 94
m1l Szyfr Cezara 1 179 83% 85
sto Zadanie Stopki ilocamp 2011 1063 73% 85
kon Zadanie Konik polny ilocamp 2011 717 58% 83
m1b Pixele 2 157 91% 95
m1m Szyfr Cezara 2 142 93% 95
m1c Pixele 3 122 78% 87
szu Zadanie Szuflady ilocamp 2011 542 68% 75
dze Zadanie Drzewko ilocamp 2011 104 73% 78