SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ant Task Antiprime Numbers 60 86% 93
anm Atak na mleczarnię text Easy 410 84% 89
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 286 62% 71
ana anagramy text sort stl Easy 1194 79% 87
amo AMOGUS 52 0% 0
alo Analizator logów 40 92% 92
all Task The Alliances 1 0% 38
all Task The Alliances ceoi 2010 d1 4 75% 84
ali Task Ali Baba 21 95% 96
ali Task Ali Baba oi 4 e3 d2 55 92% 93
alch Alchemik 312 93% 93
al2 Analizator logów 2 17 82% 89
akc Akcje rmq dp Easy 294 61% 76
akc Akcelerator 77 63% 67
akc Task Special Forces Manoeuvres 21 57% 64
akc Task Special Forces Manoeuvres oi 12 e3 d1 39 30% 41
age Task Agents 15 86% 98
age Task Agents oi 7 e3 d2 188 69% 82
age Task Agents 10 80% 89
age Zadanie Agenci oi 3 e3 d1 63 71% 88