SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
lz Leśne zwierzęta 38 81% 97
lic Licytacja oi 19 e3 d1 30 83% 96
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 18 61% 72
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 107 45% 57
m2e Liczby 1 (M2019) 136 91% 95
lba Liczby Bajtka 24 33% 35
m2a Liczby Binarne 1 - 2015 159 96% 98
m2a Liczby Binarne 1 - 2015 28 82% 89
m2b Liczby Binarne 2 - 2015 159 95% 97
m2c Liczby Binarne 3 - 2015 145 75% 87
dru Liczby drugie pa trial 2017 117 53% 70
kom Liczby kompletne oi 25 e3 d1 131 28% 72
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 204 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 95 69% 75
a7b2 Liczby pierwsze odcedzone 47 82% 86
sil Liczby silne oig 15 e3 23 56% 73
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 17 35% 74
lic Licznik długu oi 28 e1 98 64% 71
liczx Zlicz literki 0
a5b Linia z x-ow 476 98% 98