SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 1 100% 100
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 2 100% 100
prz Przekaźniki telekomunikacyjne 2 oi ioi-elem 27 d3 0