SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 19 63% 70
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 42 88% 92
prz Przekaźniki telekomunikacyjne 2 oi ioi-elem 27 d3 19 73% 76