SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 14 57% 63
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 35 85% 90
prz Przekaźniki telekomunikacyjne 2 oi ioi-elem 27 d3 15 66% 70