SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 3 66% 66
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 13 76% 84
prz Przekaźniki telekomunikacyjne 2 oi ioi-elem 27 d3 3 66% 70