SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 8 62% 71
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 23 82% 88
prz Przekaźniki telekomunikacyjne 2 oi ioi-elem 27 d3 8 75% 77