SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zwi Zadanie Zwiedzanie miasta OI8 zwi oi d1 e3 8 11 63% 71