SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
spo Zadanie Spotkanie PA2006 spo pa 2006 final-trial 23 86% 90
spo Task Meeting PA2006 spo eng 6 83% 85
spo Task Peaceful Comission OI8 spo eng 38 55% 62
spo Spokojna komisja OI8 spo oi 8 e2 d1 23 73% 81