SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
spo Spokojna komisja OI8 spo oi 8 e2 d1 39 64% 70
spo Task Meeting PA2006 spo eng 6 83% 85
spo Task Peaceful Comission OI8 spo eng 40 57% 63
spo Zadanie Spotkanie PA2006 spo pa 2006 final-trial 25 88% 91