SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze skr OIG5 oig e1 5 167 64% 72
skr Zadanie Skrzaty OIG6 skr oig e2 6 123 39% 59