SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nas Zadanie Naszyjniki nas OIG3 oig e1 3 101 64% 74
nas Zadanie Porównywanie naszyjników nas OI8 oi d1 e3 8 3 33% 66
nas Task Necklaces nas OI8 eng 14 0% 15