SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
liz Zadanie Lizak OI18 liz oi 18 e1 300 63% 71
liz Zadanie Liczba zbiorów n-k-specjalnych liz OI4 oi 4 e3 d1 9 66% 80
liz Task The Number of N-k-special Sets liz OI4 eng 18 61% 85
liz Task Lollipop OI18 liz eng 84 85% 90