SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
liz Task Lollipop OI18 liz eng 117 86% 89
liz Task The Number of N-k-special Sets liz OI4 eng 27 59% 86
liz Zadanie Liczba zbiorów n-k-specjalnych liz OI4 oi 4 e3 d1 14 57% 78
liz Zadanie Lizak OI18 liz oi 18 e1 389 65% 73