SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gwo Zadanie Gwoździe ILOCAMP11 gwo 141 53% 72