SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ewa Task Evacuation [A] ewa PA2010 eng 3 100% 100
ewa Task Evaluation of an Expression AMPPZ2012 ewa eng 5 60% 78
ewa Zadanie Ewakuacja ewa ONTAK2011 13 69% 78
ewa Zadanie Ewakuacja [A] ewa PA2010 pa 2010 r4 a 2 100% 100
ewa Zadanie Ewaluacja AMPPZ2012 ewa 1 100% 100