SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cho Chochlik cho PA2018 pa final 2018 8 62% 62
cho Task Hamsters OI17 cho eng 26 76% 95
cho Zadanie Chochlik cho OIG4 oig 4 e3 d0 33 87% 90
cho Zadanie Choinka cho PAS 1263 95% 95
cho Zadanie Choinka cho CPP 346 82% 82
cho Zadanie Chomiki OI17 cho oi 17 e2 d1 90 72% 83