SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zol Task Nuts 1 100% 100
aut Task Bus Transportation 1 100% 100
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 1 100% 100
sle Task Blindfold Nim pa 2010 final 2 100% 100
ula Task The Lost Fraction 1 100% 100
koz Task The Goat [A] pa 2010 r5 a 1 100% 100
aut Task The Motorway 1 100% 100
cie Task The Carpenter 1 100% 100
h Zadanie Superszybkie wyścigi w kółko pa 2002 r3 3 100% 100
swi Task Glowworms 2 100% 100
sni Task Blizzard 1 100% 100
obc Task Step Traversing a Tree 60 100% 100
mal Task Mary 3 100% 100
wcz Zadanie Wczasy ontak 2011 7 100% 100
cen Task The Prices 6 100% 100
fiz Zadanie Wychowanie fizyczne ontak 2011 4 100% 100
bin Zadanie Roboty binarne ontak 2011 5 100% 100
sur Surowa zima oi 28 e3 d1 1 100% 100
gru Zadanie Gruntowny przekręt ontak 2011 2 100% 100
ins Task The Staging 1 100% 100