SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pre Prezenty 4 100% 100
kla Task Keyboard ontak 2010 2 100% 100
wys Task Isles in a Triangular Grid 2 100% 100
pla Zadanie Plan zajęć ontak 2007 1 100% 100
naw Nawiasy main2 trening_prog 2 100% 100
pik Pikieta main2 trening_prog 1 100% 100
kon Koneksje 2 100% 100
ula Task The Lost Fraction 1 100% 100
zbi Zadanie Zbiory ontak 2008 2 100% 100
kor Korporacja main2 trening_prog 1 100% 100
prz Przedziały - zadanie prostsze main2 trening_prog 1 100% 100
bfs BFS main2 trening_prog 12 100% 100
aut Task Bus Transportation 1 100% 100
kin Kinoman main2 trening_prog 1 100% 100
lis Listewki main2 trening_prog 2 100% 100
gen Task Save the Dinosaurs amppz 2012 3 100% 100
grz Grzybobranie main2 trening_prog 4 100% 100
pro Prostokąt 1 100% 100
ter Terroryści 1 100% 100
mp3 Task The MP3 Player 1 100% 100