SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
map Mapa 2 100% 100
rad Radar 1 100% 100
pod Task Signatures 9 100% 100
bom Bombardowanie 3 100% 100
gra Task Circular Game [A] pa 2009 r5 a 4 100% 100
soj Zadanie Sojusz pa 2002-2 r5 4 100% 100
wdo Wojna domowa 3 100% 100
log Zadanie Logo pa 2002-2 r5 1 100% 100
but Butelki [C] pa c r5 7 100% 100
ran Ranking sklepów internetowych [C] 1 100% 100
czw Czwórka 7 100% 100
kal Kaloryczna Pizza 3 100% 100
pan Pandemia [B] 1 100% 100
zak Zakłócenia [C] 4 100% 100
odd Od deski do deski [A] 3 100% 100
pro Task Straight Lines 2 pa 2007 final 1 100% 100
H Hydraulik Henryk geo3D math amppz Hard 2 100% 100
jab Task Near 2 pa 2008 final-trial 3 100% 100
pla Task Planning the Roadworks [A] pa 2010 r6 a 1 100% 100
and And 18 100% 100