SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
egz Task Exam pa 2011 final 2 100% 100
dwo Zadanie Dwójkowy zbijak [A] pa 2012 r6 a 2 50% 50
pre Prezenty 2 0% 0
mon Zadanie Monety 2 100% 100
son Sonda [A] pa r5 a 2019 2 0% 20
egz Task Exam 2 100% 100
kor Korporacja main2 trening_prog 2 100% 100
gen Task Generator 2 50% 95
pal Task Palindromic Equivalence 2 50% 87
pik Pikieta main2 trening_prog 2 50% 66
lic Liczby doskonałe drugiego rodzaju main2 trening_prog 2 50% 72
har Harcerze 2 100% 100
sie Sieć komunikacyjna 2 100% 100
pin Zadanie Pinezki 2 100% 100
bwp Task Byteland Worldbeat Publishers 2 50% 50
str Task Watchmen 2 100% 100
wys Task Isles in a Triangular Grid 2 100% 100
zol Task Nuts 2 50% 50
dem Task Demonstrations 2 50% 95
dia Task Diamond [B] pa 2009 r6 b 2 50% 50