SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pan Pandemia [B] 1 100% 100
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
sum Sumy 1 100% 100
ppp Permutacje 1 0% 0
swd Stopnie wierzchołków drzewa 1 100% 100
swdr Sąsiedzi wierzchołków drzewa 1 100% 100
ldwl Liczba drzew w lesie 1 100% 100
ctsd Czy to samo drzewo? 1 100% 100
sze Task Cubes [A] 1 100% 100
pod Task Subsets [A] 1 100% 100
owd Odległości w drzewie 1 100% 100
szwwwd Ścieżki z wagą wierzchołków w drzewie 1 100% 100
ukl Task Microchips 1 100% 100
pro Task Straight Lines 2 1 100% 100
jab Task Near 2 1 100% 100
aut Task Bus Transportation 1 100% 100
mp3 Task The MP3 Player 1 100% 100
dkp Dziwna kolejka pacjentów 1 100% 100
ula Task The Lost Fraction 1 100% 100
fib Task Words 2 1 0% 10