SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cho Chochlik pa final 2018 26 84% 84
dcc Drzewa czerwono-czarne pa final-trial 2018 26 84% 85
dob Dobre zadanie pa final-trial 2018 55 54% 75
dwu System dwudziesiętny pa final 2018 10 70% 70
gen Podobieństwo genetyczne pa final 2018 14 85% 89
han Handel pa final 2018 30 90% 93
her Heros [A] pa r2 a 2018 37 48% 61
kaw Na kawałeczki pa final 2018 4 50% 71
kon Nowy kontrakt [B] pa r2 b 2018 81 38% 52
mag Magiczne wieże [A] pa r3 a 2018 5 60% 66
now Nowy kontrakt 2 pa final 2018 4 100% 100
pal Palindrom [B] pa r3 b 2018 250 58% 63
par Parada pa final 2018 13 0% 2
pin PIN pa trial 2018 82 42% 71
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 183 95% 97
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 103 80% 82
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 12 50% 75
sum Sumka pa final 2018 14 92% 95
szn Sznurowadła pa final 2018 6 100% 100