SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kwi Kwiatki 1 100% 100
dosko dosko 8 100% 100
kry Zadanie Kryształ [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
mro Zadanie Mrówki [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
rai Task Raisins ioi 2009 d1 7 100% 100
dia Task Diamond [B] 1 100% 100
kar Task Cards [B] 1 100% 100
jab Task Near 2 1 100% 100
wyd Task Creative Accounting 5 100% 100
wak Task Vacation 4 100% 100
dkp Dziwna kolejka pacjentów 1 100% 100
god Task Godzilla 12 100% 100
wyc Task Excursion 5 100% 100
to1 Towary 1 35 100% 100
kur Task Resort 10 100% 100
ska Task Treasure 4 100% 100
szwwwd Ścieżki z wagą wierzchołków w drzewie 1 100% 100
owd Odległości w drzewie 1 100% 100
ctsd Czy to samo drzewo? 1 100% 100
ldwl Liczba drzew w lesie 1 100% 100