SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bal Zadanie Balony ontak 2012 4 75% 75
euk Zadanie Euklides ontak 2012 8 50% 57
ods Zadanie Odśnieżanie ontak 2012 2 50% 50
pod Zadanie Podzbiory ontak 2012 2 50% 50
ret Zadanie Retransmisja ontak 2012 3 100% 100
spe Zadanie Spedycja ontak 2012 0
tra Zadanie Tramwaje ontak 2012 2 50% 50