SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pal Palindrom [B] pa r3 b 2018 201 54% 59
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 163 95% 97
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 89 78% 81
pin PIN pa trial 2018 74 41% 71
kon Nowy kontrakt [B] pa r2 b 2018 68 41% 55
dob Dobre zadanie pa final-trial 2018 53 54% 75
wie Wieżowce pa final-trial 2018 40 77% 86
her Heros [A] pa r2 a 2018 26 46% 58
han Handel pa final 2018 26 92% 96
cho Chochlik pa final 2018 25 84% 84
dcc Drzewa czerwono-czarne pa final-trial 2018 15 73% 74
gen Podobieństwo genetyczne pa final 2018 14 85% 89
sum Sumka pa final 2018 13 92% 95
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 12 50% 75
par Parada pa final 2018 10 0% 3
dwu System dwudziesiętny pa final 2018 9 66% 66
szn Sznurowadła pa final 2018 6 100% 100
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
mag Magiczne wieże [A] pa r3 a 2018 5 60% 66
kaw Na kawałeczki pa final 2018 3 33% 61