SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tes Zadanie Tester wioseł pa 2013 final 3 66% 66
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 95 80% 82
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 174 94% 97
kon Nowy kontrakt [B] pa r2 b 2018 80 38% 52
her Heros [A] pa r2 a 2018 26 46% 58
pal Palindrom [B] pa r3 b 2018 212 54% 59
mag Magiczne wieże [A] pa r3 a 2018 5 60% 66
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 12 50% 75
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
wie Wielokąty [A] pa r5 a 2018 1 0% 0
wie Wieżowce pa final-trial 2018 59 83% 89
dcc Drzewa czerwono-czarne pa final-trial 2018 16 75% 76
dob Dobre zadanie pa final-trial 2018 54 55% 76
han Handel pa final 2018 27 92% 96
kaw Na kawałeczki pa final 2018 3 33% 61
cho Chochlik pa final 2018 25 84% 84
gen Podobieństwo genetyczne pa final 2018 14 85% 89
dwu System dwudziesiętny pa final 2018 9 66% 66
now Nowy kontrakt 2 pa final 2018 2 100% 100
sum Sumka pa final 2018 13 92% 95