SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 106 68% 75
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 18 44% 59
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 14 85% 87
pio Pionki oi 1 e1 23 73% 73
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 22 77% 81
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 90 85% 89
spo Sponsor oi 1 e1 61 59% 72
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 97 71% 81
tro Trójkąty oi 1 e1 102 73% 83
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 87