SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
tur Task The Tournament tur OI11 eng 32 68% 80
tur Turniej tur PA2016 pa final 2016 13 100% 100
tur Turniej trójinformatyczny tur OI25 oi 25 e3 d1 66 63% 71
tur Turysta tur OI24 oi 24 e1 56 64% 74
tur Turystyka tur OI21 oi 21 e3 d1 10 30% 50
tur Zadanie Turniej tur SERWY2010 62 58% 88
tur Zadanie Turniej tur OI11 oi 11 e2 d2 37 43% 70
tur Zadanie Turniej PA2002-2 tur pa 2002-2 r3 5 80% 84
tur Zadanie Ustawiony turniej tur PA2001 pa 2001 r4 5 40% 94