SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sum Zadanie Sumy OI10 sum oi 10 e3 d1 60 58% 81
sum Zadanie Suma sum PA2006 pa 2006 trial 150 92% 92
sum Zadanie Sumujący Jaś sum OIG1 oig 1 e1 104 38% 48
sum Zadanie Suma sum SERWY2010 65 89% 94
sum Zadanie Suma ciągu jedynkowego sum OI5 oi 5 e1 44 75% 88
sum Zadanie Sumy Fibonacciego sum OI12 oi 12 e2 d1 30 53% 77
sum Zadanie Suma sum PA2005 pa 2005 r3 6 66% 85
sum Zadanie Suma cyfr sum ALG 138 68% 82
sum Task Fibonacci Sums sum OI12 eng 29 72% 88
sum Task Sum sum PA2006 eng 12 100% 100
sum Task Sums OI10 sum eng 169 72% 86
sum Task Sum of One-sequence sum OI5 eng 20 95% 99
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 96 61% 75
sum Sumowanie sum PA17 pa final 2017 5 80% 80
sum Sumka sum PA2018 pa final 2018 4 75% 84