SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sum Zadanie Sumy OI10 sum oi 10 e3 d1 61 60% 83
sum Zadanie Suma sum PA2006 pa 2006 trial 150 92% 92
sum Zadanie Sumujący Jaś sum OIG1 oig 1 e1 107 39% 51
sum Zadanie Suma sum SERWY2010 67 89% 95
sum Zadanie Suma ciągu jedynkowego sum OI5 oi 5 e1 45 75% 89
sum Zadanie Sumy Fibonacciego sum OI12 oi 12 e2 d1 31 51% 77
sum Zadanie Suma sum PA2005 pa 2005 r3 6 66% 85
sum Zadanie Suma cyfr sum ALG 140 68% 82
sum Task Fibonacci Sums sum OI12 eng 32 71% 89
sum Task Sum sum PA2006 eng 12 100% 100
sum Task Sums OI10 sum eng 176 71% 86
sum Task Sum of One-sequence sum OI5 eng 20 95% 99
sum Suma cyfr sum OI24 oi 24 e2 d1 104 61% 75
sum Sumowanie sum PA17 pa final 2017 6 83% 83
sum Sumka sum PA2018 pa final 2018 4 75% 84