SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
map Zadanie Mapy map ONTAK2007 2 100% 100
map Zadanie Mapa ONTAK2008 map 1 0% 98
map Zadanie Mapa gęstości map OI8 oi 8 e1 96 90% 94
map Zadanie Mapa map OI6 oi 6 e3 d1 10 70% 93
map Zadanie Mapa [B] map PA2010 pa 2010 r4 b 9 77% 78
map Zadanie Mapa ONTAK2009 map 0 0% 0
map Task Density Map map OI8 eng 55 96% 97
map Task Map [B] map PA2010 eng 15 60% 65
map Task Map map OI6 eng 15 80% 88