SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dwa Dwa pionki dwa OI25 oi 25 e3 d0 20 85% 96
dwa Task Two Cakes PA2012 dwa eng 19 36% 42
dwa Task Two Parties dwa OI12 eng 41 85% 85
dwa Zadanie Dwa przyjęcia dwa OI12 oi 12 e3 d1 16 81% 84
dwa Zadanie Dwa słowa dwa OIG6 oig 6 e1 174 39% 68
dwa Zadanie Dwa torty PA2012 dwa pa 2012 final 27 37% 39