SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dwa Dwa pionki dwa OI25 oi 25 e3 d0 23 82% 93
dwa Task Two Cakes PA2012 dwa eng 21 38% 42
dwa Task Two Parties dwa OI12 eng 44 86% 86
dwa Zadanie Dwa przyjęcia dwa OI12 oi 12 e3 d1 17 76% 80
dwa Zadanie Dwa słowa dwa OIG6 oig 6 e1 197 41% 68
dwa Zadanie Dwa torty PA2012 dwa pa 2012 final 28 39% 41