SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ant Task Antiprime Numbers ant OI8 eng 45 86% 91
ant Task Antisymmetry OI17 ant eng 33 81% 89
ant Zadanie Antysymetria OI17 ant oi 17 e2 d0 107 75% 88
ant Zadanie Liczby antypierwsze ant OI8 oi 8 e1 213 67% 80