SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bra Zadanie Bracia bra OIG5 oig 5 e3 120 77% 81
mon Zadanie Monety mon OIG5 oig 5 e2 184 76% 79
naw Zadanie Nawiasy naw OIG5 oig 5 e3 d0 93 38% 54
obw Zadanie Obwarzanki obw OIG5 oig 5 e2 172 59% 64
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 276 71% 85
pio Zadanie Pionek pio OIG5 oig 5 e2 d0 20 35% 39
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze skr OIG5 oig 5 e1 118 72% 77
tam Zadanie Tamy OIG5 tam oig 5 e3 37 10% 39
tor Zadanie Tort OIG5 tor oig 5 e2 115 50% 58
tyg Zadanie Tygrysy OIG5 tyg oig 5 e3 161 83% 87
urz Zadanie Urzędnicy OIG5 urz oig 5 e1 67 40% 64
wys Zadanie Wyścig wys OIG5 oig 5 e1 44 38% 63
zap Zadanie Zapałki zap OIG5 oig 5 e1 179 60% 68