SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bra Zadanie Bracia bra OIG5 oig 5 e3 136 76% 80
mon Zadanie Monety mon OIG5 oig 5 e2 215 76% 80
naw Zadanie Nawiasy naw OIG5 oig 5 e3 d0 113 35% 50
obw Zadanie Obwarzanki obw OIG5 oig 5 e2 183 60% 64
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 405 70% 81
pio Zadanie Pionek pio OIG5 oig 5 e2 d0 22 36% 40
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze skr OIG5 oig 5 e1 141 70% 77
tam Zadanie Tamy OIG5 tam oig 5 e3 40 10% 37
tor Zadanie Tort OIG5 tor oig 5 e2 137 50% 58
tyg Zadanie Tygrysy OIG5 tyg oig 5 e3 192 82% 87
urz Zadanie Urzędnicy OIG5 urz oig 5 e1 80 37% 62
wys Zadanie Wyścig wys OIG5 oig 5 e1 50 38% 65
zap Zadanie Zapałki zap OIG5 oig 5 e1 234 58% 65