SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bra Zadanie Bracia bra OIG5 oig 5 e3 141 76% 80
mon Zadanie Monety mon OIG5 oig 5 e2 224 75% 79
naw Zadanie Nawiasy naw OIG5 oig 5 e3 d0 116 36% 50
obw Zadanie Obwarzanki obw OIG5 oig 5 e2 194 59% 64
par Zadanie Park par OIG5 oig 5 e1 478 69% 80
pio Zadanie Pionek pio OIG5 oig 5 e2 d0 23 34% 40
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze skr OIG5 oig 5 e1 169 64% 72
tam Zadanie Tamy OIG5 tam oig 5 e3 41 9% 37
tor Zadanie Tort OIG5 tor oig 5 e2 145 52% 59
tyg Zadanie Tygrysy OIG5 tyg oig 5 e3 202 82% 86
urz Zadanie Urzędnicy OIG5 urz oig 5 e1 83 38% 63
wys Zadanie Wyścig wys OIG5 oig 5 e1 50 38% 65
zap Zadanie Zapałki zap OIG5 oig 5 e1 282 54% 61