SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 552 96% 97
hyd Hydrorozgrywka oi 23 e1 29 27% 33
a7d Ile wlasnie takich 200 91% 94
ilo Iloczyn [A] pa r2 a 2017 23 47% 59
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 4 100% 100
is Instrukcje Shuruppaka 42 83% 85
inwersje2 Inwersje kontraatakują 187 49% 70
jablka Jablka 164 49% 78
jaj Jajka oi 7 e3 d1 24 12% 23
klawiatura Jaś i jego klawiatura 84 82% 91
klawiatura2 Jaś i jego klawiatura kontratakują 10 70% 80
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 64 85% 89
kab Kable 7 42% 96
a1b Kalkulator 112 73% 80
a1b Kalkulator 35 88% 90
a1b Kalkulator 799 92% 93
a1d Kalkulator III 508 81% 84
kam kam 0
kartakredytowa Karta kredytowa 196 68% 86
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 28 67% 79