SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 4 100% 100
is Instrukcje Shuruppaka 41 82% 85
inwersje2 Inwersje kontraatakują 183 48% 70
jablka Jablka 162 49% 78
jaj Jajka oi 7 e3 d1 24 12% 23
klawiatura Jaś i jego klawiatura 84 82% 91
klawiatura2 Jaś i jego klawiatura kontratakują 10 70% 80
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 63 85% 89
kab Kable 7 42% 96
a1b Kalkulator 797 93% 93
a1b Kalkulator 34 91% 91
a1b Kalkulator 112 73% 80
a1d Kalkulator III 508 81% 84
kam kam 0
kartakredytowa Karta kredytowa 195 68% 86
kin Kinomani oig 14 d1 ejoi-elim 27 66% 78
kla Klawiatura pa final 2017 6 100% 100
klo Klocki oi 14 e3 d2 43 67% 72
klo Task Building blocks oi 15 e1 113 64% 71
klo Kłopotliwy posiłek 3 33% 66