SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
puz Task Puzzle ceoi 2004 d2 2 100% 100
kla Task Keyboard ontak 2010 2 100% 100
bez Task Boring 6 100% 100
pre Prezenty 3 100% 100
kro Zadanie Królestwo pa 2014 final 4 100% 100
tur Turniej pa final 2016 15 100% 100
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 1 100% 100
bond Bond Very easy 6 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 2 100% 100
wag Waga pa final 2016 3 100% 100
dia Task Diamond [B] pa 2009 r6 b 1 100% 100
obl Zadanie Obława ilocamp 2011 6 100% 100
kry Zadanie Kryształ [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
mro Zadanie Mrówki [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
ewa Task Evacuation [A] 5 100% 100
koz Task The Goat [A] 6 100% 100
soj Zadanie Sojusz pa 2002-2 r5 2 100% 100
log Zadanie Logo pa 2002-2 r5 1 100% 100
pro Task Straight Lines 2 pa 2007 final 1 100% 100
bbd1 Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini 12 100% 100