SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
her Heros [A] pa r2 a 2018 26 46% 58
ilo Iloczyn [A] pa r2 a 2017 27 48% 60
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 7 85% 85
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 95 80% 82
kla Klawiatura pa final 2017 17 100% 100
bal Królewski bal [B] pa 2020 b r5 7 71% 72
lam Łamana pa final 2016 6 66% 71
lam Łamana 2 pa 2019 final 45 95% 96
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 65 30% 47
dru Liczby drugie pa trial 2017 143 54% 70
mac Machine learning pa final 2017 4 75% 76
mag Magiczne wieże [A] pa r3 a 2018 5 60% 66
mal Malowanie płotu [B] pa 2020 r4 b 15 66% 73
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 125 72% 81
min Miny [B] pa b r3 2020 20 55% 64
moz Mozaika [B] pa r3 b 2017 5 80% 80
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 31 61% 72
kaw Na kawałeczki pa final 2018 3 33% 61
nie Niebanalne podróże 2 pa final 2017 9 100% 100