SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ilo Iloczyn [A] pa r2 a 2017 23 47% 59
ilo Iloczyny Fibonacciego [A] pa a r3 2019 4 100% 100
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 64 85% 89
kla Klawiatura pa final 2017 6 100% 100
bal Królewski bal [B] pa 2020 b r5 3 66% 70
lam Łamana pa final 2016 4 75% 77
lam Łamana 2 pa 2019 final 36 94% 95
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 18 61% 72
dru Liczby drugie pa trial 2017 117 53% 70
mac Machine learning pa final 2017 4 75% 76
mag Magiczne wieże [A] pa r3 a 2018 5 60% 66
mal Malowanie płotu [B] pa 2020 r4 b 9 66% 73
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 44 70% 80
min Miny [B] pa b r3 2020 12 58% 71
moz Mozaika [B] pa r3 b 2017 4 100% 100
mro Mrówki pa final 2016 0
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 22 63% 73
kaw Na kawałeczki pa final 2018 3 33% 61
nie Niebanalne podróże 2 pa final 2017 5 100% 100
now Nowy kontrakt 2 pa final 2018 1 100% 100