SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wyr Task Leveling Ground oi 19 e3 d1 23 43% 50
dzk Działka 2 50% 50
wyz Task Computation of a Road Network Plan 2 50% 50
imp Task Party ontak 2010 4 50% 50
naw Task Brackets 14 42% 50
sat Zadanie Satelity ontak 2009 2 50% 50
rak Task Rockets oi 6 e2 d0 20 25% 50
log Zadanie Logo pa 2002-2 r5 2 50% 50
biu Task Travel Agency 23 43% 50
szwwwd Ścieżki z wagą wierzchołków w drzewie 2 50% 50
bwp Task Byteland Worldbeat Publishers 2 50% 50
wcy Wczytywanie i liczenie 2 50% 50
r4e Bajtek nie lubi się powtarzać 81 41% 50
wys Task Island oi 8 e2 d1 8 50% 50
r4c Asystent 260 45% 50
tst szkopul.mi.ni 4 50% 50
dar Darmowe Punkty 14 50% 50
zlz Złoża złota 24 25% 49
bud Budżet 18 44% 49
wes Zadanie Wesoła małpka 7 28% 49