SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 98 63% 76
b Zadanie LinkNet pa 2002 r1 19 68% 75
dys Task Dyslexia [B] pa 2007 r1 b 54 79% 84
jas Zadanie Jasio pa 2005 r1 48 43% 65
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 115 74% 83
kon Task Congress pa 2006 r1 40 90% 91
kug Zadanie Kuglarz [A] pa 2014 r1 a 74 62% 69
lot Zadanie Loteria [B] pa 2013 r1 b 57 71% 75
lus Zadanie Lustra [B] pa 2014 r1 b 69 59% 68
mno Task Orienteering [B] pa 2010 r1 65 72% 79
pap Task Logarithmic Paprika [B] pa 2008 r1 b 307 82% 86
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 25 60% 68
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 154 95% 97
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 82 82% 85
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 29 62% 71
pot Zadanie Potęga pa 2001 r1 375 45% 72
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 26 96% 96
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 142 78% 85
sto Zadanie Stół [B] pa 2012 r1 b 238 65% 79
sto Task Tables [B] pa 2009 r1 b 42 64% 69