SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
a Zadanie Bałagan i stonki pa 2002 r1 80 60% 75
b Zadanie LinkNet pa 2002 r1 14 71% 80
dys Task Dyslexia [B] pa 2007 r1 b 38 73% 80
jas Zadanie Jasio pa 2005 r1 28 57% 68
kol Mieszanie kolorów [B] pa 2020 b r1 44 70% 80
kon Task Congress pa 2006 r1 34 94% 95
kug Zadanie Kuglarz [A] pa 2014 r1 a 61 63% 71
lot Zadanie Loteria [B] pa 2013 r1 b 47 68% 72
lus Zadanie Lustra [B] pa 2014 r1 b 60 55% 64
mno Task Orienteering [B] pa 2010 r1 36 55% 63
pap Task Logarithmic Paprika [B] pa 2008 r1 b 248 82% 86
per Permutacja [A] pa r1 a 2017 19 57% 68
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 98 95% 98
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 64 85% 89
pop Muzyka pop [A] pa r1 a 2019 22 63% 73
pot Zadanie Potęga pa 2001 r1 290 39% 69
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 14 100% 100
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 110 86% 90
sto Zadanie Stół [B] pa 2012 r1 b 94 52% 66
sto Task Tables [B] pa 2009 r1 b 37 59% 64