SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zlo Leniwi Złodzieje twoptrs 278 80% 82
rek Reklama twoptrs 184 77% 83
wiz Wilk i Zając twoptrs bin 113 76% 78
bie Zadanie Bierki twoptrs bin oig 1 e2 Medium 1079 74% 83
D Dobór Danych sort twoptrs math amppz Medium 6 33% 66