SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
a4b Najwiecej warzyw 655 98% 98
map Zadanie Mapa ontak 2008 1 0% 98
skr Skrzyżowanie 30 96% 98
rez Task Lecture Halls Reservation 37 91% 98
wia Task Credibility of Witnesses 12 91% 98
mis Miś Uszatek 12 83% 98
a3b Zjadacz liter II 817 98% 98
cza Awantura o czapki 81 97% 98
pus Task Empty Cuboids oi 6 e1 7 85% 98
url Task Vacation 6 83% 98
kol Task Colouring 29 96% 98
kag Task C-algae 10 90% 98
a7b NWW 264 98% 98
a5b Linia z x-ow 552 98% 98
a7m Zagadka Fibonacciego 137 93% 98
a2b Minimum 941 98% 98
a5c Kwadrat z x-ow 449 98% 98
sal Task Salesman ioi 2009 d2 5 80% 98
haslo Haslo 190 98% 98
gwi Zadanie Gwiazdki 1294 98% 98