SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dyplomacja Dyplomacja 2 100% 100
ban Task Bank oi 8 e3 d2 6 100% 100
dyplomacja Dyplomacja 1 100% 100
dyplomacja Dyplomacja 1 100% 100
log Zadanie Logistyka 5 100% 100
pad Parzysty deszcz pa 2019 final 14 100% 100
zuc Task Worms 7 100% 100
to1 Towary 1 35 100% 100
sze Task Cubes [A] 1 100% 100
pod Task Subsets [A] 1 100% 100
kal Kaloryczna Pizza 4 100% 100
ukl Task Microchips 1 100% 100
kul Trzy kule [B] pa r5 b 2019 10 100% 100
oiw Osady i warownie 2 [B] pa b r5 2019 9 100% 100
spb Sprawdź Bit! 20 95% 100
dlu Zadanie Długa taśma 1 100% 100
odw Odwrotna kolejność 27 100% 100
pro Task Straight Lines 2 1 100% 100
kla Task Keyboard ontak 2010 2 100% 100
tpi Tylko parzyste indeksy 27 100% 100