SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
rez Task Lecture Halls Reservation 36 94% 99
kol Task Colouring 29 96% 98
skr Skrzyżowanie 29 96% 98
wie Task Polygons 5 80% 98
a3b Zjadacz liter II 709 98% 98
hir Task Hiring 5 60% 98
a2b Minimum 790 97% 98
a5b Linia z x-ow 476 98% 98
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 102 98% 98
age Task Agents 15 86% 98
a5c Kwadrat z x-ow 377 97% 98
a7m Zagadka Fibonacciego 133 93% 98
a4b Najwiecej warzyw 574 98% 98
gwi Zadanie Gwiazdki 1206 98% 98
ska Task Piggy Banks 106 87% 98
a7b NWW 239 98% 98
a7f Ciekawe sumowanko 198 98% 98
haslo Haslo 186 98% 98
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 98 95% 98
wia Task Credibility of Witnesses 12 91% 98