SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
las Fioletowe lasery 53 52% 69
prp Proste prostopadłe 22 72% 79
rad Radar 8 62% 67
rad Radar 2 50% 60
wis Wiśniowy sad 28 25% 72
nas Nasionka 7 42% 84
sam Samochody 35 22% 53
map Mapa 2 100% 100
glu Głuchy telefon 27 85% 87
rare Porządek alfabetyczny 215 46% 77
gpb Grand Prix Bajtocji 26 84% 86
mysz Mysz w labiryncie 111 75% 77
bic Dwukolorowanie 132 53% 80
pre Prehistoria 42 54% 69
cbur Bursztyn 22 68% 78
dob Dobro i zło 4 100% 100
rzn Arabskie na rzymskie 202 91% 94
izb Izba przyjęć 53 86% 87
kam Kamienie 340 73% 89
log Loginy 68 63% 66