SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pla Zadanie Plan zajęć ontak 2007 1 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 2 100% 100
tst szkopul.mi.ni 1 100% 100
tur Turniej pa final 2016 15 100% 100
sum Sumy 1 100% 100
ins Task The Staging 1 100% 100
cen Task The Prices 6 100% 100
dwo Zadanie Dwójkowy zbijak [A] pa 2012 r6 a 1 100% 100
sza Task Quasi-template [A] 5 100% 100
bbd1 Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini 12 100% 100
kor Zadanie Korekcja błędów pa 2002-2 r4 2 100% 100
bez Task Boring 6 100% 100
str Task Watchmen 1 100% 100
mor Mors Alicja Medium 5 100% 100
zie Ziemniaki 1 100% 100
cbp Cow Beauty Pageant (Silver Level) 4 100% 100
wag Waga medianowa 6 100% 100
kar Task Cards [B] 1 100% 100
wiz Task Rooks 4 100% 100
kwdrt5n Kwadrat 5 16 100% 100