SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dwo Zadanie Dwójkowy zbijak [A] pa 2012 r6 a 1 100% 100
wyp Zadanie Wypożyczalnia nart [A] pa 2012 r5 a 1 100% 100
cen Task The Prices 6 100% 100
ins Task The Staging 1 100% 100
cbp Cow Beauty Pageant (Silver Level) 4 100% 100
puz Task Puzzle ceoi 2004 d2 2 100% 100
for Zadanie Formuły pa 2005 r4 1 100% 100
kry Zadanie Kryształ [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
ewa Task Evacuation [A] 5 100% 100
pod Task Subsets [A] pa 2007 r6 a 1 100% 100
koz Task The Goat [A] 6 100% 100
map Zadanie Mapy ontak 2007 2 100% 100
cza Awantura o czapki 5 100% 100
gra Task Circular Game [A] pa 2009 r5 a 3 100% 100
sza Task Quasi-template [A] pa 2009 r5 a 3 100% 100
str Task Watchmen pa 2009 final 1 100% 100
aut Zadanie Autostrady pa 2006 final 1 100% 100
wyr Task Word Equalizing 4 100% 100
las Task Laser Pool [A] pa 2011 r6 a 1 100% 100
gen Task Generator 1 100% 100