SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kar Zadanie Karty [A] pa 2013 r3 a 12 33% 43
spa Task Walk oi 20 e2 d0 53 33% 49
wak Task Vacation [A] pa 2011 r5 a 3 33% 60
kan Task Kangaroos [A] pa 2011 r6 a 9 33% 48
bwp Task Byteland Worldbeat Publishers pa 2011 final 12 33% 43
nie Niedbałość oi 26 e1 172 33% 38
owd Odległości w drzewie 3 33% 33
geo Task Computational Geometry 3 33% 45
poc Task Chute 6 33% 91
ach Task Chess 6 33% 42
prz Task Diagonals [B] 6 33% 39
kar Task Sheets [A] 6 33% 40
naw Zadanie Nawiasy pa 2002 r6 3 33% 53
abs Task AB-words oi 5 e1 3 33% 66
mag Task Store-Keeper 15 33% 43
sze Zadanie Sześciokąty ontak 2013 3 33% 33
wak Task Vacation [A] 3 33% 36
ryt Rytuał 3 33% 36
prz Task Pedestrian Crossing [B] 9 33% 37
ctb Czy tu już byłem? 6 33% 37