SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
aut Task Automorphisms oi 7 e2 d1 25 44% 65
zap Zapiekanki 2 [B] pa r2 b 2017 38 44% 54
bit Zadanie Bitocja oig 1 e3 186 44% 64
tro Zadanie Trójkąty ontak 2009 25 44% 66
bud Budżet 18 44% 49
podz Podzielność math Very easy 210 44% 62
mro Task Ants and the Ladybug 58 44% 57
lab Labirynt oi 20 e3 d2 38 44% 50
eul Task Euler's Problem pa 2013 final 9 44% 48
naw Zadanie Nawiasy oig 5 e3 d0 282 44% 55
ted Task Termites 2 pa 2010 final 9 44% 82
tan Task Dancing in Circles oi 13 e3 d0 9 44% 52
cuk Cukiernia oi e1 28 334 44% 51
pod Podciągi oi 26 e1 67 44% 55
wyk Zadanie Wykładzina pa 2014 final 27 44% 70
rod Task Tree Rotations 2 oi 18 e2 d2 58 44% 74
tro Task Trinomial oi 10 e2 d1 34 44% 63
les Les Biterables oi d1 e3 28 72 44% 62
wyr Task Leveling Ground oi 19 e3 d1 23 43% 50
sza Szablon Bajtogrodu oi d2 e2 28 116 43% 71