SZKOpuł

Zadanie Maksymalne rzędy permutacji (mak)